Náskok vďaka logistike Šikotrans kamion

Tankovanie PHM a AdBlue

ŠIKOTRANS, s.r.o. Kúty, s výhodnou pozíciou ako cestný a diaľničný križovatkový uzol, Vám ponúka možnosť tankovania motorovej nafty a AdBlue na vlastnej ČS umiestnenej v areáli firmy za výhodnejšie ceny oproti iným ČS na Slovensku.

Tankovanie je možné pomocou tankovacej karty vydanej spoločnosťou ŠIKOTRANS, EUROWAG, ARIS, poprípade v hotovosti, na bezobslužnom tankomate pri NONSTOP prevádzke. Dodávateľom motorovej nafty sú OMV Slovensko, UNIPETROL Slovensko, a JOPI Oil.

Zľavy sa dohadujú individuálne, podľa priemerného množstva odberu za jeden mesiac, avšak minimálna zľava pre dopravnú firmu je 1,30Sk s DPH v starej mene, čiže 0,043€, oproti čerpacím staniciam v najbližšom okolí, vždy v deň tankovania, čo sa dá odsledovať na internetovom portáli www.natankuj.sk. Cena AdBlue pre stálych zákazníkov je 0,29€ s DPH za liter.

Tankovanie je elektronicky zaznamenávané, tankomat vydá vodičovi doklad o natankovanom množstve s dátumom, časom a evidenčným číslom vozidla, ktoré je vzhľadom k automatizovanému spôsobu výdaja neovplyvnené ľudským faktorom. Tankovanie je možné z dvoch pištolí naraz v prípade tankovania do dvoch nádrží vozidla, aby sa urýchlil čas strávený tankovaním.

Po určitom časovom úseku (napr. 1 krát do týždňa) sa tankovania zosumarizujú, vystaví sa faktúra ktorá sa pošle elektronickou a následne štátnou poštou odberateľovi k úhrade.

Areál je monitorovaný kamerovým systémom a službukonajúca obsluha má za úlohu nedovoliť tankujúcemu vodičovi natankovať do kanistrov alebo iných nádrží mimo vozidla ani do dvoch vozidiel na jednu kartu (pokiaľ si to majiteľ vyslovene neželá). Ak obsluha zistí takéto konanie zo strany vodiča, je povinná to nahlásiť majiteľom spoločnosti ŠIKOTRANS (je za to finančne odmenená), ktorí to následne reprodukujú zamestnávateľovi uvedeného vodiča.

Takisto poskytujeme vodičom možnosť zdarma sa osprchovať a použiť sociálne zariadenia, v prípade tankovania cez naše karty v množstve aspoň 500 litrov je možné parkovanie na stráženom a monitorovanom parkovisku zdarma, ponúkame možnosť preloženia tovaru pomocou VZV, servisné služby, nákup pneumatík a pneuservis, nákup náhradných dielov, možnosť umytia kamiónu atď...

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie ohľadom tankovania alebo ďalších službách nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na čísle 034/6941 401 alebo mailom na bkopca@sikotrans.sk.