Náskok vďaka logistike Šikotrans kamion

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s., Hodžove námestie 3, 811 06 Bratislava 1
SWIFT: TATRSKBX
EUR: 2627810567/1100, IBAN: SK41 1100 0000 0026 2781 0567

ČSOB, a. s., Hurbanova 529/2, 90501 Senica
SWIFT: CEKOSKBX
CZK : 4004223058/7500, IBAN : SK56 7500 0000 0040 0422 3058

VUB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
SWIFT: SUBASKBX
EUR: 1820848458/0200, IBAN: SK37 0200 0000 0018 2084 8458