Náskok vďaka logistike Šikotrans kamion

Administratívna budova

Záverom roku 2006 sme dokončili vlastnú, administratívno-servisnú budovu spoločnosti, ktorá ale ešte nemá konečnú podobu. Vzhľadom k neustálemu sa rozširovaniu firmy čo do počtu pracovníkov, vozidiel ako aj rozširovaním portfólia služieb, sme nútení zväčšiť budovu o ďalšie dielenské, predajno-skladové a admimistratívne priestory. Ukončenie druhého bloku budovy sa predpokladá na prelome rokov 2008/2009.

Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006Administratívna budova 2004-2006... a takto pokračujeme 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008Administratívna budova 2007-2008