Náskok vďaka logistike Šikotrans kamion

Napíšte nám

Nikto nie je dokonalý, ale všetci môžeme byť lepší. Toto platí nielen v súkromnom, ale aj v pracovnom živote. Za týmto účelom sme vytvorili túto zložku, v ktorej bude môcť ktokoľvek vyjadriť svoje priania a sťažnosti na našu firmu, na jej činnosť a aktivity, na jej nedostatky, poprípade navrhnúť možné zlepšenia atď. Takisto môžete komentovať vzhľad ako aj obsah tejto webovej prezentácie. Všetky Vaše anonymné podnety, návrhy a zistenia budeme podrobne analyzovať, prípadné chyby sa budeme snažiť odstrániť a inteligentné riešenia sa pokúsime zaviesť do praxe.
Aj od Vás závisí ako sa budeme ďalej vyvíjať. Tak sa ničoho nebojte a smelo do nás. Odvďačíme sa Vám za to v našich zlepšených službách a pre nás to možno bude znamenať, že budeme krok pred konkurenciou. A za toto Vám ďakujeme.

    kotrola