Náskok vďaka logistike Šikotrans kamion

Doprava &
Logistika

Hlavná činnosť našej firmy je zameraná na medzinárodnú autodopravu, prevažne plachtovými vozidlami, so zameraním najmä na strednú a západnú Európu. Na túto činnosť používame malé, stredné a veľké mega návesové súpravy, ktoré momentálne v našom autoparku prevažujú. Keďže na týchto návesoch používame trojstranné zhrňovacie plachty, rýchla nakládka alebo vykládka z boku, z vrchu alebo zozadu, je samozrejmosťou.

 

Špedícia &
zasielateľstvo

Okrem poskytovania prepravných služieb vlastnými vozidlami je ďalšou našou činnosťou, spojenou s dopravou, poskytovanie špedičných služieb v rámci Európy. To pre každého nášho potenciálneho zákazníka znamená, že sme schopní prepraviť jeho tovar aj v prípade, že sú všetky naše vlastné vozidlá obsadené alebo sa nenachádzajú v blízkosti požadovaného miesta nakládky.

 

Dvojpodlažné
návesy

Ako našu špecialitu by sme chceli predstaviť dvojpodlažné mega návesové súpravy, ktoré sú výhodné najmä pre podniky prevážajúce citlivý alebo krehký tovar, poprípade tovar v jemnom balení, ktorý sa nesmie vysoko stohovať, kvôli prípadnému poškodeniu, či už samotného tovaru alebo jeho obalu. V našich dvojpodlažných mega návesových súpravách dokážeme prevážať až 67 paliet, pri objeme 100 m³, rozdelených v dvoch podlahových úrovniach pri výške palety na každej podlahe maximálne do 1,45 m, ak sú palety rovnomernej výšky alebo v rôznych výškach s celkovým súčtom výšok 2,9 m. Celková hmotnosť tovaru pri 67 paletách zostáva nezmenená, čiže 25 ton, tak ako pri ostatných návesových súpravách.

 

Servis
vozidiel

Servisné služby a náhradné diely pre nás zabezpečuje naša sesterská spoločnosť FRENAT, s.r.o., s totožným sídlom a totožnými majiteľmi. Spoločnosť bola vytvorená predovšetkým za účelom vykonávania servisných služieb a nákupu náhradných dielov v prvom momente pre svoju sesterskú firmu. Vzhľadom k rozširovaniu servisných priestorov, zavádzaniu a prevádzkovaniu nových opravárenských strojov, náradia a technológií, a takisto vďaka dostatočnému množstvu kvalifikovaných mechanikov, sme sa rozhodli ponúkať služby v oblasti servisu osobných a nákladných vozidiel, a takisto v oblasti predaja náhradných dielov aj pre širšiu verejnosť.