Náskok vďaka logistike Šikotrans kamion

Certifikáty a dokumenty

Koncesná listina, Živnostenský list, Povolenie na medzinárodnú prepravu, Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, Ovedčenie o registrácii pre DPH a DIČ, CMR poistenie, ISO certifikát: Systém riadenia spoločnosti, Politika kvality, Certifikát solventnosti.

 

Koncesná listina I. časťKoncesná listina II. časťŽivnostenský list I. časťŽivnostenský list II. časťPovolenie na medzinárodnú prepravuOsvedčenie o odbornej spôsobilosti v cestnej dopraveOsvedčenie o registrácii pre DPH a DIČCMR poistenie 2019ISO certifikát: Systém riadenia spoločnostiThe management system of the companyPolitika kvalityCertifikát solventnosti