Náskok vďaka logistike Šikotrans kamion

História a súčasnosť

Spoločnosť ŠIKOTRANS, s.r.o. vznikla v máji roku 2002 postupnou transformáciou a presúvaním ekonomických aktivít zo združenia fyzických osôb pôsobiacich pod názvom Autotransport ŠIKO, ktoré v oblasti medzinárodnej dopravy začalo pôsobiť už v roku 1994. Firma sídli v obci Kúty, v blízkosti hraníc s ČR a Rakúskom, v bezprostrednej blízkosti diaľnice D2, čo nám a našim vozidlám poskytuje výbornú mobilitu pri práci. Od svojho začiatku firma neprestala rásť počtom vozidiel ako aj počtom kvalifikovaných a spoľahlivých pracovníkov, množstvom a kvalitou poskytovaných služieb. Stále gradujúci rast bol, je a aj bude našim prioritným cieľom, pretože sme si vedomí, že len tí najsilnejší a najdravší prežijú v tvrdom trhovom prostredí Európskej únie náročnom na kvalitu, rýchlosť, bezpečnosť a cenovú prijateľnosť poskytovaných služieb. Takisto sme si vedomí toho, že firma, ktorá stojí na mieste a nerozširuje sa, či už počtom ľudí, strojov alebo množstvom služieb, pomaly ale isto zaniká. Koncom roku 2006 sme sa presťahovali do vlastných novovybudovaných priestorov ale vzhľadom k neustálemu sa rozširovaniu našej spoločnosti ako aj portfólia služieb, sme sa rozhodli rozšíriť túto budovu o ďalšie administratívne, skladové a servisné priestory. Následne nato, začiatkom roku 2007, sme vo firme úspešne aplikovali systém manažérstva kvality, ktorý je každoročne kontrolovaný audítorskou spoločnosťou SGS Slovakia.
Aktivity našej spoločnosti spočívajú v medzinárodnej autodoprave, logistike a zasielateľstve, prevažne do štátov strednej a západnej Európy, ako aj v umývacích a parkovacích službách, hlavne pre nákladné vozidlá.
Servisné služby a náhradné diely pre nás zabezpečuje naša sesterská spoločnosť FRENAT, s.r.o., s totožným sídlom a totožnými majiteľmi.
Všetky naše vozidlá, ktorých sme vlastníkmi, boli zakúpené ako nové a spĺňajú prísne emisné a bezpečnostné normy Európskej únie. Priemerný vek nášho vozového parku sa pohybuje okolo 3,5 roka aj vďaka každoročnému nákupu nových vozidiel. V našom auto parku nájdete vozidlá od najmenšieho pickupu až po 67 paletovú dvojpodlažnú mega návesovú súpravu. Väčšinu našich vozidel ale tvoria mega návesy na 34 europaliet, s vnútornou výškou 3 metre a objemom 100 m³, vhodné najmä pre automobilový priemysel. Prepravy sa snažíme realizovať prevažne s dvoma vodičmi, čo zaručuje dodanie zásielky v extrémne krátkom čase a tým aj spokojnosť zákazníkov. Samozrejme sa týmto zvýšia prepravné výkony, ktoré pozitívne ovplyvňujú ekonomické ukazovatele firmy.
Každé vozidlo disponuje mobilným telefónom s plne aktívnym roamingom, čo je zárukou operatívneho vybavenia požiadaviek zákazníka v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu, a takisto vieme takto informovať zákazníka o aktuálnej polohe jeho tovaru a predpokladanom príchode na miesto vykládky, poprípade nakládky ako aj o prípadných zdržaniach na ceste a pod. Väčšina našich vozidiel je vybavená satelitným systémom GPS, pomocou ktorého môžeme presne sledovať ich pozíciu, prácu ako aj aktivitu vodičov a ktorý nám takisto môže pomôcť v prípade krádeže vozidla, či už prázdneho alebo naloženého vaším tovarom. Lokalizácia je veľmi presná a rýchla. Túto službu, môžu v prípade dlhodobejšej spolupráce, využívať aj naši zákazníci.
Manažment spoločnosti ŠIKOTRANS tvorí mladý a dynamický kolektív, dostatočne kvalifikovaných, skúsených a komunikatívnych ľudí, bojujúcich v jednom tíme so zbraňami ako ochota, presnosť, pružnosť, fair play a pracujúcich pre spoločný cieľ-splnenie všetkých vašich želaní. Sme spoločnosť, ktorá si vie vždy a včas uhradiť všetky svoje záväzky, vďaka tomu, že sa snažíme vyhýbať neplatiacim a nespoľahlivým zákazníkom. No zároveň vieme byť aj tvrdí na tie spolupracujúce firmy, ktoré si neplnia svoje povinnosti tak, ako boli dohodnuté v prepravných zmluvách a hrubým spôsobom porušujú etiku vzájomných obchodných vzťahov. Veríme, že sa rozhodnete využiť naše služby a my urobíme všetko preto, aby ste sa stali našim ďalším spokojným zákazníkom a presvedčili sa o pravdivosti chýru, ktorý o nás šíri táto internetová prezentácia a spokojní zákazníci, pretože "doprava je naše hobby".