Náskok vďaka logistike Šikotrans kamion

Špedícia a zasielateľstvo

Okrem poskytovania prepravných služieb vlastnými vozidlami je ďalšou našou činnosťou, spojenou s dopravou, poskytovanie Špedičných služieb v rámci Európy. To pre každého nášho potenciálneho zákazníka znamená, že sme schopní prepraviť jeho tovar aj v prípade, že sú všetky naše vlastné vozidlá obsadené. Z praxe sme sa sami neraz presvedčili, že sme schopní aj v krkolomných termínoch nájsť pre našich najnáročnejších klientov vhodný dopravný prostriedok na zabezpečenie jeho prepravných potrieb. Naši disponenti komunikujú v nemeckom, anglickom, španielskom, talianskom a francúzskom jazyku. Maximálna ochota a lojalita voči zákazníkom je u nás nie samozrejmosť, ale povinnosť. V prípade potreby sme schopní riešiť problémy, alebo poskytnúť akúkoľvek pomoc našim zákazníkom v ktorúkoľvek hodinu po pracovnej dobe alebo počas víkendov. Každý pracovník má pridelený mobilný telefón s povinným nonstop príjmom a riadiaci pracovníci majú tieto čísla uvedené v kontaktoch tejto stránky. Každú špedičnú prepravu realizujeme s našim subdodávateľom na základe nami stanovených obchodných podmienok, ktoré sú takisto uvedené na tejto stránke, a ktoré by mali minimalizovať možné nedostatky zo strany dopravcu. Každú dopravnú operáciu podrobne sledujeme a v priebehu prepravy si overujeme polohu vozidla, aby sme predišli možným neočakávaným časovým sklzom pri dodaní tovaru. Subdodávateľov, ktorí nás sklamú resp. nevyhovujú našim alebo zákazníkovým požiadavkám si už viac neobjednávame. Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá a s jeho trpezlivosťou si v žiadnom prípade nechceme zahrávať.

Logistika a zasielatežstvoLogistika a zasielatežstvoLogistika a zasielatežstvoLogistika a zasielatežstvoLogistika a zasielatežstvoLogistika a zasielatežstvo