Náskok vďaka logistike Šikotrans kamion

Veľkoobchod s PHM

Vzhľadom k skúsenostiam s predajom motorovej nafty na vlastnej ČS, sme sa rozhodli ponúkať túto komoditu aj veľkoobchodne za veľmi výhodných cenových podmienok. Nafta sa dováža z rafinérie Petrol v Slovinsku a kvalitatívne spĺňa normu STN EN 590. Absolútne najskorší termín dodania, pri v čase objednávky voľnej cisterne a 2 vodičoch, môže byť do 24 hodín, pretože cesta do Slovinska a naspäť trvá s 2 vodičmi cca 16 hodín. Vzhľadom k tomuto faktu je ale vhodnejšie avizovať objednávku aspoň obdeň. Toto sa týka objednávky celej cisterny, čiže 30.000 - 33.000 litrov. V prípade menšieho množstva sa musí nájsť odberateľ na zvyšné množstvo a podľa toho sa dohaduje aj termín vykládky ale vo väčšine prípadoch aj toto vieme zrealizovať do cca 48 hodín. Veľmi dôležitá podmienka je platba pred stočením (stačí po príchode cisterny na miesto stáčania), na jeden z našich účtov vedených v TB, ČSOB, VUB, Unicredite alebo SLSP. Faktúra sa vystavuje z našej sesterskej spoločnosti FRENAT, s.r.o., ktorá vlastní colnú licenciu na distribúciu MN. Cena je vrátane dopravy a je platná v deň závozu.

V prípade potreby, sme schopní zásobovať zákazníka aj automobilovým benzínom BA 95 Natural.

V prípade záujmu o vypracovanie ponuky alebo akýchkoľvek otázok kontaktujte Branislava Kopču na telefónnom čísle 0915 764901 alebo mailom na bkopca@sikotrans.sk .

Veľkoobchod s PHM